Injury Lab

Injury Lab

SPTL is partner in wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het dragen van een protectiemondstuk in de sport op de lichaamsbalans, de dentale occlusie en op de blessuregevoeligheid bij hockeyers.

Het vermogen om het evenwicht te bewaren tijdens het sporten, vooral bij schieten of overspelen van de bal, bij het dribbelen en lichaamsbeweeglijkheid – en ingeval van (top)hockeyers in het bijzonder is niet alleen een onderscheidend kenmerk van succesvolle topsporters (Ricotti e.a., 2013), maar ook een beschermende factor tegen blessures (Gioftsidou e.a., 2012). In een longitudinaal naturalistisch cohortonderzoek zal door SportsInjuryLab (SIL) worden onderzocht of het dragen van een protectiemondstuk tijdens het sporten van invloed is op de lichaamsbalans van hockeyers en de kans op (her)blessures. Wij zijn dan ook trots om de speciaal ontworpen SIL-mondstukken te mogen leveren aan de deelnemers aan deze studie.

Bovendien zal de invloed van de kaaksluiting in relatie met het dragen van een protectiemondstuk worden onderzocht omdat dit een effect zou kunnen hebben op onder meer de proprioceptieve afferentie en daaraan gerateerd op de lichaamsbalans en posturaliteit. Onderzocht zal ook worden of sporters die naast het dragen van een protectiemondstuk tijdens het sporten, op advies van hun tandarts of orthodontist een mondbeugel dragen, een slechtere balans en/of coördinatie hebben en/of tijdens het dragen van verschillende mondapplicaties een slechtere balans en/of coördinatie ontwikkelen. Omdat het dragen van orthodontische mondbeugels ook van invloed kan zijn op de mondgezondheid zelf, zal tevens het verband tussen mondgezondheid in relatie tot de kans op blessures en blessuregevoeligheid worden onderzocht. Op grond van eerder onderzoek wordt verwacht dat een slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de algemene gezondheid en de kans op blessures aanzienlijk doet toenemen (Gay-Escoda et al. 2011; Solleveld et al., 2015).

Interessante literatuur

  • Gay-Escoda G, Vieira-Duarte-Perreira DM, Ardèvol J, Pruna R, Fernandez J, Valmaseda-Castellón E: Study of the effect of oral health on the physical condition of professional soccer players of Football Club Barcelona. Med Oral Patol 2011, 16:e436-439.
  • Gioftsidou A, Malliou P, Pafis G, Beneka A, Tsapralis K, Sofokleous P, Kouli O, Roka S, Godolias G: Balance training programs for soccer injuries prevention. J. Hum. Sport Exerc., 2012, 7:639-647.
  • Hageman F: Can Plantar Pressure Predict Foot Motion? Academisch proefschrift, Technische Universiteit Eindhoven, 2005.
  • Ricotti L, Rigosa J, Niosi A, Menciassi A: Analysis of Balance, Rapidity, Force and Reaction Times of Soccer Players at Different Levels of Competition. PLoS ONE 2013, 8: e77264.
  • Solleveld H, Goedhart A, Vanden Bossche L: Associations between poor oral health and reinjuries in male elite soccer players: a cross-sectional self-report study. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 2015.